Tekijänoikeusaloite sallisi piratismin?

Eilisen Hesarissa oli juttu (HS, 27.11.2013) kansalaisaloitteesta jonka tarkoitus on muokata tekijänoikeuslakia. Jutun otsikossa muusikko Olavi Uusivirta toteaa tekijänoikeusaloitteen sallivan piratismin. Epäselväksi kuitenkin jää, mitä tuolla väitteellä tarkoitetaan.

Tässä muutama lainaus artikkelista:

“Siel­lä on muu­ta­ma sel­lai­nen yk­sit­täi­nen lau­sel­ma, joi­den yh­teis­vai­ku­tuk­se­na pi­ra­tis­mi muut­tui­si käy­tän­nös­sä mah­dol­li­sek­si”, Uusivirta kummastelee.

Uusivirran mu­kaan aloit­tees­ta löy­tyy usei­ta por­saan­rei­kiä.

Sitä Olavi ei kuitenkaan kerro, mitä nämä porsaanreiät tai “lauselmat” tarkalleen ottaen ovat. Seuraavaksi hän kertookin, miten hankala aloitetta on tulkita, sil­lä “17 si­vun ko­ko­nai­suus on ki­mu­rant­tia ju­ri­dis­ta teks­tiä”. Olavi tarkentaa: “E­si­mer­kik­si mi­nä en pys­ty­nyt si­tä ym­mär­tä­mään. Se pi­ti lue­tut­taa ih­mi­sel­lä, jo­ka ym­mär­si teks­tin.”

Vai niin. Tekijänoikeusaloite oli siis vaikea ymmärtää. Silti siitä löytyi porsaanreikiä jotka “käytännössä mahdollistavat piratismin”. Sitä, mitä nämä porsaanreiät ovat, ei tarvinnut kuitenkaan tarkentaa. Uusivirta ei siis tuo keskusteluun mitään uutta sen lisäksi, että jatkaa samaa vanhaa taiteilijoiden jupinaa siitä miten leipä viedään suusta sallimalla piratismi vaikkei perusteita tälle väitteelle esitetäkään.

Mikäli aloitteen tulkitseminen on vaikeaa (nyt Olavi tarkkana!), suosittelen vilkaisemaan tätä erinomaista sivua joka näyttää selkeästi aloitteen ehdottamat muutokset:

http://oona.windytan.com/tol-diff.html

En ole piratismin kannalla, mutta toivon että keskustelu tekijänoikeuslaista olisi laadukasta ja sisällöllistä. Määrittelemättömien porsaanreikien syyllistäminen ei ole rakentavaa keskustelua.

PS. Tehokas keino vähentää piratismia on tarjota vaihtoehtoinen, parempi ratkaisu taiteen kuluttamiseen. Omalla kohdallani musiikin laiton lataaminen loppui Spotifyyn, josta iloisesti maksan kiinteän kuukausimaksun. Elokuvia katson tarvittaessa Netflixistä.

— Martti Laine